U svezi s upitom poreznog obveznika gosp. K. D. o dokazivanju prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo: Člankom 40., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03.) propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi utvrđenim posebnim zakonom, iznimno od čl. 29., st. 1. ovoga Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini: 1. 3.750,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine, 2. 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine, 3. 2.250,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine. Poreznim obveznicima se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz st. 1. ovoga članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Osobni odbitak prema st. 1., 2. i 3. ovoga članka priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj ...