Porezna obveznica gđa. V. P.-K. uputila nam je predstavku na postupanje Porezne uprave, Područnog ureda Sisak, Ispostave Gvozd. Porezna obveznica navodi da je kao ravnateljica Lječilišta Topusko i Top-termi d.o.o. prihvatila kadrovski stan u Topuskom, Novo naselje 8b, temeljem ugovora o najmu gdje je prijavila boravište dana 26. lipnja 2006. godine, te je promjenu podataka o boravištu željela upisati u poreznoj kartici – Obrascu PK, što je u Ispostavi Gvozd prvo odbijeno, a zatim je na ponovni zahtjev porezne obveznice prilikom predaje godišnje prijave poreza na dohodak za 2006. godinu promijenjena adresa na poreznoj kartici. Općina Topusko nalazi se na području posebne državne skrbi prve skupine. Odredbama članka 54. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se rezidentima koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi prve skupine utvrđenim posebnim zakonima, iznimno od članka 36. stavka 1. Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini 3.840,00 kuna mjesečno. Ovaj osobni odbitak priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, a tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma dohotka od nesamostalnog rada priznaje ...