Upit u kojem Vas zanima možete li Vi kao osoba s utvrđenim oštećenjem donjih ekstremiteta od 100% unijeti motorno vozilo iz EU i istovremeno biti oslobođen plaćanja posebnog poreza na to motorno vozilo. U čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) propisano je da vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja posebnim porezom. Nadalje, prema čl. 3. st. 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti. Osim motornog vozila iz st. 1. spomenutog članka, prema st. 2. istoga članka motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se i motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i: 1. čija se tehnička prilagodba odnosi ...