Mišljenja.hr

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (reg.) samouprave

Datum objave: 25.01.2023.

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. može se preuzeti ovdje.

Financijske izvještaje putem aplikacije RKPFI predaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika zaključno s 31. prosinca 2022.
Subjekti koji nisu upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika nisu obveznici vođenja proračunskog računovodstva.

Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu sadrže podatke iskazane u kunama i lipama za ostvareno u izvještajno razdoblje 2022. godine i ostvareno u izvještajno razdoblje prethodne 2021. godine.

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:
- Bilanca na Obrascu BIL
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
- Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO
- Bilješke.

Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:
- za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 31. siječnja 2023.,
- za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. veljače 2023.,
- za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 28. veljače 2023.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju elektronskim putem i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju u skladu s gore navedenim rokovima.

  • Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI) (link)
  • Obavijest Državnog ureda za reviziju lokalnim jedinicama proračunskim i izvanproračunskim korisnicima  - obveza dostave financijskih izvještaja za 2022. (link)

 

« Povratak

Može vas zanimati