Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, o tome da li strani državljani bez prebivališta i boravišta na području Republike Hrvatske s obzirom da su članovi udruge iz Republike Hrvatske moraju imati osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB). Podnositelj upita navodi kako je novim Zakonom o udrugama propisano da popis članova udruge mora sadržavati i podatak o njihovom OIB-u. S obzirom na navedeno, podnositelja upita zanima da li se u takvim slučajevima stranim državljanima može odrediti i dodijeliti OIB te koja je procedura. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Člankom 5. točkom 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., u nastavku: Zakon) propisano je kako se obveznicima OIB-a, kojima se OIB određuje i dodjeljuje, među ostalim smatraju i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje. U skladu s člankom 28. stavkom 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., 117/10. i 125/13.) smatra se da je povod za praćenje nastao ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. U skladu s člankom ...