Postoji li ograničenje vezano uz unos rabljenog motornog vozila u Republiku Hrvatsku, a obzirom na njegovu starost, odnosno godinu proizvodnje. U slučaju stjecanja rabljenog motornog vozila u nekoj od država članica Europske unije, potrebno je prije podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila nadležnom carinskom uredu, obaviti postupak utvrđivanja sukladnosti vozila (provjera dokumentacije i pregled vozila) koji temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo provode Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub na ovlaštenim ispitnim mjestima (stanice za tehnički pregled vozila). Po završetku postupka izdat će se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj će se nalaziti mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida na temelju kojeg će se odrediti iznos posebnog poreza. Dakle, pitanje mogućeg unosa vozila obzirom na njegovu starost (i ispunjavanje tehničkih/ekoloških kriterija) u nadležnosti je Državnog zavoda za mjeriteljstvo, dok Carinska uprava obračunava i naplaćuje posebni porez na motorna vozila (za sva ona koja zadovolje gore spomenuti postupak homologacije).

...