Vezano za Vaš u kojem navodite kako ne želite dugo imati osobni automobil u upotrebi tj. voditi brigu po pitanju servisa, održavanja, popravaka i slično te se interesirate postoji li kakvo ograničenje koliko jedna osoba smije promijeniti osobnih automobila u godini dana i kojim zakonskim aktom je to regulirano, u nastavku odgovaramo. U nadležnosti Carinske uprave je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.), kojima je reguliran sustav oporezivanja motornih vozila posebnim porezom na motorna vozila. Predmet oporezivanja su motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Budući da vozila možete nabavljati od: trgovaca, trgovaca rabljenim motornim vozilima, registriranih trgovaca rabljenim motornim vozilima, pravnih osoba (uključujući i rent-a-car i leasing društva) i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (u kojim slučajevima nabavljate vozila na koja je posebni porez na motorna vozila već plaćen) ili inozemstvu (u kojim slučajevima ste Vi obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila), pored navedenih propisa, upućujemo Vas i na zakonodavstvo iz ...