Mišljenja.hr

Odvoz na otpad i uništenje rashodovane dugotrajne imovine, zaliha materijala i sitnog inventara - Primjena čl. 25. st. 4. Pravilnika o PDV-u

Datum objave: 19.02.2007., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/06-01/206

Na upit društva "A" d.d. u svezi s otpisom i odvozom na zbrinjavanje odnosno na otpad rashodovane dugotrajne imovine, neupotrebljivog potrošnog materijala i sitnog inventara uz napomenu da je u pojedinim slučajevima društvo, kada se radi o zbrinjavanju opasnog otpada, obvezno provesti postupak zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o otpadu i Zakonom o zaštiti okoliša (npr. odvoz i uništenje akumulatorskih baterija) te konkretna pitanja: 1. Kako po..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati