U svezi s upitom gđe P.-J. A. o mogućnosti odustajanja od podnesene porezne prijave poreza na dohodak za 2002. ili korištenja drugog pravnog lijeka, u nastavku odgovaramo: Člankom 60., st. 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00.,86/01. i 150/02.) propisano je da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu poreznom tijelu. Porezno tijelo, na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku, donosi porezno rješenje prema čl. 82., st. 1. istog Zakona. Člankom 63., st. 1. Općeg poreznog zakona propisano je da porezni obveznik može obaviti ispravak prijave naknadno, ako prije isteka roka za utvrđivanje poreza uoči da je porezna prijava, koju je podnio ili koja je podnijeta za njega netočna ili nepotpuna i da zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza. Porezno tijelo pravilno je postupilo kad je zahtjev porezne obveznice za odustajanje od podnesene prijave poreza na dohodak nakon donošenja rješenja o utvrđenoj obvezi poreza na dohodak za 2002. odbilo kao neosnovan. Slijedom navedenog, porezni obveznik može protiv poreznog akta podnijeti žalbu nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu prema čl. 157., st. 1. Općeg poreznog zakona.

...