Mišljenja.hr

Odustajanje od prijave poreza na dohodak

Datum objave: 16.03.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 043-01/04-01/36

U svezi s upitom gđe P.-J. A. o mogućnosti odustajanja od podnesene porezne prijave poreza na dohodak za 2002. ili korištenja drugog pravnog lijeka, u nastavku odgovaramo: Člankom 60., st. 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00.,86/01. i 150/02.) propisano je da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu poreznom tijelu. Porezno tijelo, na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku, donosi porezno rješenje prema čl. 82., st. 1. istog Zakona. ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak