Tražite mišljenje o trošarinskom statusu začina od soje koji sadrže volumni udio alkohola veći od 1,2% vol. U opisu robe u upitu navodite da predmetni začini od soje nastaju fermentacijom soje a kao nusproizvod fermentacije nasta­je etilni alkohol. Nadalje, navodite da se opisana roba raz­vrstava u tarifnu oznaku 2103 10 00 te tražite potvrdu da je navedena tarifna oznaka točna. Člankom 53. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) izme­đu ostalog propisano je da je etilni alkohol predmet opore­zivanja trošarinom na alkohol i alkoholna pića. Članak 58. Zakona o trošarinama, među ostalim, propi­suje da se etilnim alkoholom u smislu Zakona o trošarina­ma smatraju svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol, neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombini­rane nomenklature. Iz prije citirane odredbe čl. 58. Zakona o trošarinama razvidno je da se etilnim alkoholom u smislu predmeta oporezivanja trošarinom smatraju, među ostalim, i začini od soje ako sadrže udio etilnog alkohola veći od 1,2% ...