Zaprimili smo Vaš upit u kojem tražite mišljenje o određivanju trošarinskog statusa i visine trošarine za proizvod "Kuhano vino" u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) U nastavku dajemo mišljenje. Prema dostavljenim podacima navedeni proizvod je alkoholno piće sastava vino (90%), šećer, prirodna aroma klinčića, cimeta, anisa, kore naranče i limuna te sadrži sulfite. Prema naknadno dostavljenoj izjavi udio stvarnog alkohola sav nastaje vrenjem a kreće se između 8,5 do 9,5% vol. Temeljem Općeg pravila 1 za tumačenje kombinirane nomenklature, alkoholno piće "Kuhano vino" razvrstava se u KN oznaku 2205. S aspekta poznavanja robe i temeljem dostavljenih informacija mišljenja smo da predmetno alkoholno piće udovoljava definiciji za mirna vina iz čl. 55. st.2. toč. 1. Zakona o trošarinama budući da: - proizvod se razvrstava u tarifni broj 2205 što odgovara definiciji za mirna vina iz čl. 55. st. 2. Zakona o trošarinama, - volumni udio stvarnog alkohola je u granicama koje su definirane čl. 55. st.2. toč. 1. Zakkona o trošarinama, a sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao je vrenjem ...