U vezi Vašeg upita o određivanju poreznog statusa proizvoda voćni sirup naranča sa sadržajem suhe tvari 69,9%, a za koji ste nam u prilogu dostavili ispitni izvještaj ovlaštenog službenog laboratorija Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca, broj D-136/2015. od 28. travnja 2015. s dodatnim pojašnjenjima u kojem rezultat "manje od limita kvantifikacije" označava da konzervansi u uzorku nisu detektirani. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa. Člankom 3. st. 1. pod n) navedenog Zakona kojim je određena definicija voćnog sirupa navedeno je da je voćni sirup proizvod sirupaste konzistencije sa sadržajem suhe tvari najmanje 65%, proizvedene od voćnog soka ili koncentriranog voćnog soka, citrus baza ili drugih voćnih baza i voćne pulpe (u slučaju jagodičastog voća ...