Mišljenje je li napitak Cedevita sukladno Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, kategoriziran kao bezalkoholno piće ili dodatak prehrani. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istog članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. U svrhu određivanja kategorije proizvoda, odnosno činjenicu da se napitak Cedevita smatra dodatkom prehrani može se dokazati potvrdom, odnosno pribavljenim rješenjem Ministarstva zdravlja o uvrštavanju u program monitoringa u skladu s čl. 9. Pravilnika o dodacima prehrani (Narodne novine br. 126/13.) i Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (Narodne novine br ...