Na zaprimljeni upit pravne osobe AA d.o.o., obveznika iz dostavnog spiska o određivanju i dodjeli OIB-a novoosnovanoj podružnici sindikata pod nazivom AB d.o.o., upisanu u knjigu broj 1 kod nadležne institucije, koja je ovlaštena samostalnom raspolaganju financijskim sredstvima, voditi vlastito knjigovodstvo, sastavljati završne račune, imati svoj žiro – račun i drugo, u nastavku odgovaramo. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., 117/10. i 125/13., dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj. Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (dalje: obveznici broja). Prema odredbama članka 3. stavka 9. Pravilnika propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge ...