Na temelju upita gospodarstvenika o načinima i mogućnostima korištenja postupka unutarnje proizvodnje i nakon 01.07.2013. godine, odnosno mogućnostima da se ti postupci i dalje kontinuirano obavljaju, u nastavku dajemo kratku uputu o postupanju. Načini i uvjeti odobravanja te korištenje carinskih postupaka s gospodarskim učinkom propisani su odredbama čl. 110. do 168. Carinskog zakona, te odredbama čl. 208. do 305. Uredbe za provedbu Carinskog zakona. Pri tome, u trenutku odobravanja odnosno izdavanja odobrenja za neki od carinskih postupaka s gospodarskim učinkom, nadležna carinarnica/carinska ispostava određuje rok važenja predmetnog odobrenja te rok za završetak postupka, sukladno odgovarajućim odredbama carinskih propisa. Izuzetak se odnosi na postupak carinskog skladištenja, jer se ova odobrenja izdaju bez roka važenja. Nadalje, uvjeti i mogućnosti korištenja nekih odobrenja, koja su izdana prije pristupanja RH Europskoj uniji definirana su Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske ...