Glede Vašeg zahtjeva u kojemu tražite tumačenje odnosa Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.), prema posebnom obliku kupoprodaje - kupoprodaja na obroke prema Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08., 125/11.), u nastavku odgovaramo kako slijedi; Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su uređeni rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika, te između poduzetnika i osobe javnog prava gdje je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kao i pravne posljedice i sankcije za nepridržavanje tih rokova. Treba imati na umu da je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. Odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze treba povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primjeniti poseban zakon. Dakle, na sadržaj ugovora o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene primjenjuju se opća pravila Zakona o obveznim odnosima, međutim kako su rokovi ispunjenja novčanih obveza propisani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao posebnim propisom, ograničena je sloboda ugovaranja rokova ispunjenja novčanih ...