Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora objavljena je u Narodnim novinama br. 48/17., stupila je na snagu 18. svibnja 2017. Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora, i to izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika te izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.