Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 50/17., stupila je na snagu 25. svibnja 2017. godine. Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2016. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.