Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 72/14., stupila je na snagu 11. lipnja 2014.   Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2013. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva i pravne osobe, a utvrđene su Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 120/13.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.