Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljena je u Narodnim novinama br. 62/16., stupila je na snagu 6. srpnja 2016. Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) jamstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga. Namjena Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz:
– veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja
– smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik
– smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Cilj Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.
Program nije namijenjen za:
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
• djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.