Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljena je u Narodnim novinama br. 108/15., stupio je na snagu 7. listopada 2015. Ovaj Jamstveni program važi do 31. prosinca 2018. godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.