Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici« objavljena je u Narodnim novinama 99/17., stupila je na snagu 5. listopada 2017. godine. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u okviru ovoga Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovoga Programa. Cilj ovoga Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo
Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji: su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika, su u privatnom vlasništvu više od 50%, nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci, imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije, nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti, imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.