Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS« objavljen je u Narodnim novinama br. 45/19., stupa na snagu 2. svibnja 2019. godine, a važi do 31. prosinca 2020. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa »PLUS« izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju. Svi subjekti malog gospodarstva moraju udovoljiti uvjetima ovog Programa.
Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti. U provedbi ovog Programa HAMAG-BICRO surađuje s poslovnim bankama te drugim financijskim institucijama. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.