Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom objavljena je u Narodnim novinama br. 20/14., stupa na snagu 22. veljače 2014.   Ovom se Odlukom propisuju minimalni kvalitativni zahtjevi za upravljanje likvidnosnim rizikom kreditne institucije i kvantitativni zahtjevi za potrebe izvješćivanja Hrvatske narodne banke.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju:
– na podružnice kreditnih institucija iz država članica koje pružaju uzajamno priznate usluge na području Republike Hrvatske i
– na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.