Odluka o sustavu unutarnjih kontrola, objavljena je u Narodnim novinama br. 69/13., stupa na snagu 18. lipnja 2013.   Ovom se Odlukom uređuju minimalni zahtjevi za uspostavu primjerenog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola te uspostavu triju kontrolnih funkcija.
Ovom se Odlukom propisuje sadržaj internog akta za svaku kontrolnu funkciju, kriteriji koje moraju zadovoljavati osobe koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija, sadržaj i dinamika izvješća kontrolnih funkcija, osobe kojima se izvješća dostavljaju, opseg i način obavljanja poslova svake pojedine kontrolne funkcije te način na koji uprava kreditne institucije preispituje primjerenost i djelotvornost kontrolnih funkcija iz članka 48. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, a na odgovarajući način primjenjuju se i na podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.