Odluka o sustavu unutarnjih kontrola objavljena je u Narodnim novinama 1/15., stupa na snagu 10. siječnja 2015.
  Ovom se Odlukom pobliže uređuje:
1) sadržaj internih akata za svaku kontrolnu funkciju,
2) uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija,
3) sadržaj i dinamika izvješća kontrolnih funkcija i osobe kojima se izvješća dostavljaju,
4) opseg i način obavljanja poslova svake kontrolne funkcije i
5) način na koji uprava kreditne institucije preispituje primjerenost postupaka i djelotvornost kontrolnih funkcija u skladu s člankom 41. stavkom 5. Zakona o kreditnim institucijama.
  Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.
Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj osnovi i na konsolidiranoj osnovi na način u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.