Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija objavljena je u Narodnim novinama br. 30/17., stupa na snagu 11. travnja 2017. Ovom Odlukom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za kreditne unije.
Godišnji financijski izvještaji iz ove Odluke jesu:
− Bilanca (Izvještaj o financijskom položaju)
− Račun dobiti i gubitka i
− Bilješke uz financijske izvještaje. Prve godišnje financijske izvještaje, u skladu s odredbama ove Odluke, kreditna unija dužna je sastaviti i dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.