Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (NN br. 41A) objavljena je u Narodnim novinama br. 41/14., stupa na snagu 31. ožujka 2014.   Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., tj. Uredba (EU) br. 575/2013) pobliže uređuju:
1) postupanje kreditnih institucija u slučaju prekoračenja ograničenja u vezi s kvalificiranim udjelima izvan financijskog sektora iz članka 89. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,
2) način i uvjeti za ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu, a osobito izračun ograničenja i iznimke pri izračunu i
3) izvještavanje Hrvatske narodne banke o ulaganjima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.