Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica objavljena je u Narodnim novinama 22/15., stupa na snagu 5. ožujka 2015.

Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Hrvatska Dubica, i nerezidenti koji su na području Općine Hrvatska Dubica ostvarili dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3 %, a osnovica prireza poreza na dohodak je ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Prirez porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica uplaćuje se na prolazni račun poreza i prireza na dohodak broj HR 8210010051714912007.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.