Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Donji Kukuruzari objavljena je u Narodnim novinama br. 146/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.   Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja prireza porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6 %, a osnovica prireza na dohodak je utvrđeni porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Donji Kukuruzari, i ne rezidenti koji su na području Općine Donji Kukuruzari ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak prihod je Općine Donji Kukuruzari, i uplaćuje se na prolazni račun poreza i prireza na dohodak broj HR72 1001 0051 7083 1200 1.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.