Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Iloka objavljena je u Narodnim novinama br. 20/15., primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala i porez na dohodak od osiguranja.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakona o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%, a osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.