Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnje objavljena je u Narodnim novinama br. 155/13., primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.   Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.
Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Škabrnja, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.