Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani objavljena je u Narodnim novinama 140/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Okučani, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Okučani i uplaćuje se na račun poreza i prireza na dohodak HR2210010051729912003. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.