Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Lukač objavljena je u Narodnim novinama br. 84/13., primjenuje se od 1. kolovoza 2013.   Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%. Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili boravištem na području Općine Lukač. Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.