Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca objavljena je u Narodnim novinama br. 39/17., stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10%. Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca objavljen je u Narodnim novinama br. 73/17. U članku 4. Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca umjesto teksta: »Upravni odjel za gospodarstvo i financije« treba stajati tekst: »Ministarstvo financija, Porezna uprava«. Klasa: 410-01/17-01/1
Urbroj: 2137/02-01/2-17-3 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.