Odluka o primicima radnika objavljena je u Narodnim novinama br. 31/17., stupa na snagu 13. travnja 2017. godine. Ovom Odlukom propisuju se obveze kreditnih institucija povezane s donošenjem i provođenjem politike primitaka.
Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.
Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj osnovi i na konsolidiranoj osnovi. Na varijabilne primitke koji se dodjeljuju i isplaćuju za razdoblje procjene koje završava 31. prosinca 2016. primjenjuju se odredbe propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.