Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača objavljena je u Narodnim novinama br. 36/20., stupa na snagu 2. travnja 2020. godine.

Ovom Odlukom propisuje se:
1) obveza kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača
2) izvještajno razdoblje i dinamika dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i
3) rokovi dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača.
(2) Uputa za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i Uputa za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja sastavni su dio ove Odluke.
Za potrebe ove Odluke pojam potrošač definiran je na isti način kao u zakonu kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, u dijelu u kojem se uređuje zaštita potrošača.