Odluka o prestanku važenja Odluke o unutardnevnom kreditu objavljena je u Narodnim novinama br. 94/17., stupa na snagu 28. rujna 2017. godine. 28. rujna 2017. godine prestaje važiti Odluka o unutardnevnom kreditu (Narodne novine br. 71/13. i 98/15.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.