Mišljenja.hr

Odluka o porezima Općine Tinjan

Datum objave: 04.01.2023.

Odluka o porezima Općine Tinjan objavljena je u Narodnim novinama br. 2/23., primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. Općini Tinjan pripadaju sljedeći porezi: 1. Prirez porezu na dohodak 2. Porez na potrošnju 3. Porez na kuće za odmor 4. Porez na korištenje javnih površina. Stopa prireza porezu na dohodak na području Općine Tinjan iznosi 5%. Stopa poreza na potrošnju iznosi 3%. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine T..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak