Odluka o porezima Općine Lanišće objavljena je u Narodnim novinama br. 153., stupa na snagu 1. siječnja 2014.   Na području Općine Lanišće uvode se sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na tvrtku ili naziv,
4. porez na kuće za odmor.   Prirez porezu na dohodak za obveznike plaćanja obračunava se po stopi od 1%. (stopa prireza nije se promijenila) Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području Općine Lanišće. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.   Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Bezalkoholna pića su prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Lanišće ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.