Odluka o porezima Općine Lanišće objavljena je u Narodnim novinama br. 129/15., stupa na snagu 5. prosinca 2015. Na području Općine Lanišće uvode se sljedeći porezi: 1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na tvrtku ili naziv,
4. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala.
Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području Općine Lanišće.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, a obračunava se po stopi od 5%.
Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisan način uplatiti poslodavac odnosno obveznik istodobno s uplatom poreza na dohodak, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.