Odluka o porezima Grada Vrbovca objavljena je u Narodnim novinama br. 64/17., stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasniku, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017. godine. Grad Vrbovec uvodi sljedeće gradske poreze:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na korištenje javnih površina,
5. Porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.