Odluka o porezima Grada Senja objavljena je u Narodnim novinama br. 146/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ovom se Odlukom određuju porezi Grada Senja, te propisuju stope, visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, način obračuna i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.
Porezi Grada Senja su:
1. Porez na potrošnju,
2. Porez na kuće za odmor,
3. Porez na tvrtku ili naziv,
4. Porez na korištenje javnih površina,
5. Prirez porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%, a osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Senja.   Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića (pod kojima se razumijevaju i prirodni voćni sokovi, te sva osvježavajuća i umjetna bezalkoholna pića, mineralne i gazirane vode) u ugostiteljskom objektu.
Obveznik poreza na potro&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.