Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica objavljena je u Narodnim novinama br. 109/17., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koji stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine. Općinski porezi su:
1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
4. Porez na korištenje javnih površina
5. Porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Zlatar Bistrica. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.