Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje objavljena je u Narodnim novinama br. 30/13., stupa na snagu 19. ožujka 2013., a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.   Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza i prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Općine Žakanje. Općini Žakanje pripadaju prihodi od sljedećih poreza:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.