Odluka o općinskim porezima u Općine Vrhovine  objavljena je u Narodnim novinama br. 139/14., primjenjuje se od 1. 1. 2015.

Općinski porezi Općine Vrhovine su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv.   Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Vrhovine.
Osnovica prireza na dohodak porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu i Pravilniku iz o porezu na dohodak, stopa se nije mijenjala i iznosi 5%   Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Vrhovine.
 Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.