Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj objavljena je u Narodnim novinama br. 77/17., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Tribunj«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2017. godine. Porezi Općine su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina,
5. porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.