Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci objavljena je u Narodnim novinama br. 45/14., stupa na snagu 17. travnja 2014.   Općina Tordinci uvodi sljedeće poreze:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina.    - Stopa prireza porezu na dohodak nije se promijenila i iznosi 5%.
 - Stopa poreza na potrošnju nije se promijenila i iznosi 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.