Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«. Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kijevo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju se plaća po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kijevo. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kijevo objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«. U Odluci o općinskim porezima u Općini Kijevo (»Službeno glasilo Općine Kijevo« br. 8/17):
- ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.