Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama objavljena je u Narodnim novinama br. 156/13., stupa na snagu 24. prosinca 2013.   Ograničava se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.   U javnim službama dozvoljava se zapošljavanje:
– na radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog prestanka ugovora o radu službenika ili namještenika,
– za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika i namještenika,
– za popunjavanje radnih mjesta koja će se sistematizirati nakon proširenja djelokruga javnih službi.
Zapošljavanje dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva odnosno drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave.   Ograničenje zapošljavanja ne odnosi se:
– na javne službe iz točke I. ove Odluke koje će početi s radom nakon ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.